Czy można wykonać samodzielnie polerowanie szyb nie mając doświadczenia?

W praktyce możliwość skutecznego polerowania szyb zależy od kilku czynników. Zazwyczaj są to te same uwarunkowania.

Po pierwsze, zawsze pytamy klienta o głębokość rysy, czy uszkodzeń (wypalenia, obicia, odpryski) powstałych na szybie. Głębokość rysy to podstawowy czynnik decydujący o podjęciu próby uratowania szyby i potencjale powodzenia operacji „polerowanie szyb”. Dlaczego głębokość uszkodzeń na szybie jest decydująca? Ponieważ im głębsza rysa tym głębiej należy szlifować szkło, a im głębiej szlifujemy tym bardziej zwiększamy ryzyko wykonania zbyt dużego kąta szlifu i tym samym soczewki na szybie. Żeby usunąć całkowicie rysę należy „dobrać się” do najgłębszego miejsca rysy. Proces ten odbywa się podczas szlifowania szkła. W ogólnym obiegu przyjęło się używać zwrotu polerowanie szyb do całego procesu. Jednak samo polerowanie to końcowy etap procesu usuwania rysy lub innego uszkodzenia z szyby. Organoleptycznie głębokość rysy sprawdzamy paznokciem oraz oceniamy wzrokowo, oraz czy uszkodzenia ma postrzępione czy gładkie brzegi. Głęboka rysa charakteryzuje się tym, że paznokieć w nią wpada i zatrzymuje się oraz widoczne są postrzępione krawędzie. Im głębsza rysa tym trudniej ją całkowicie usunąć bez pozostawienia śladu polerowania. Umiejętności szybkiego i skutecznego polerowania głębokich rys na szkle uczy się przez kilka lat. Skuteczne polerowanie szyb to całkowita eliminacja widoczności uszkodzenia bez efektów ubocznych. Za skuteczne (uzgodnione z klientem) można też uznać zmniejszenie rysy do normy budowlanej lub w stopniu nie przeszkadzającym zlecającemu (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Drugi parametr wpływający na decyzję o podjęciu się zlecenia na polerowania szyb i trudność przeprowadzenia takiego działania, to odległość rysy od ramy okna. W praktyce chodzi o to jak duży obszar szyby mamy do dyspozycji – czyli jak delikatna różnicę spadku spadku wysokości możemy zrobić od środka rysy do końca obszaru polerownia. Nagły uskok w wysokości szkła = soczewka. Inaczej mówiąc, im większy kąt nachylenia spadku wysokości szyby tym większa soczewka. Doświadczony polermistrz rozprowadza szlif szkła kolejnymi gradacjami papierów ściernych tak, żeby spadki wysokości były delikatne i niezauważalne dla ludzkiego oka. Jakość usługi związana jest z tym co pozostaje po pracy polernika. 100% jakości usługi polerowanie szyb to 100% braku zauważalnych śladów po polerowaniu na szybie lub pozostałości rysy. Kolejne 100% to obsługa klienta i uczciwe ceny.

Powyższe dwa parametry są ze sobą ściśle związane i wpływają na decyzję o podjęciu się polerowania szyby i ostatecznym powodzeniu. Pomijając aspekt ekonomiczny, od strony technicznej można skutecznie wypolerować każdą szybę (całkowicie usunąć uszkodzenie bez pozostawienia efektu soczewki i innych śladów polerowania) mając uszkodzenie o danej głębokości na odpowiednio grubej szybie w odpowiedniej odległości od brzegu szyby. Inaczej mówiąc, im głębsze uszkodzenie tym dalej powinno znajdować się od brzegu szyby. Mamy wtedy więcej miejsca na wykonanie jak najmniejszego uskoku (jak najmniejszy kąt zejścia) wysokości szyby. Dzięki doświadczeniu osoba polerująca szybę może umiejętnie wyprowadzić szlif (wykonać łagodny uskok / mały kąt) nawet w trudnych przypadkach. Do szlifowania szkła używa się agresywnych materiałów ściernych wykonanych z najtwardszych materiałów. Z tego powodu chwila nieuwagi, nieodpowiednie obroty, zbyt duży nacisk, nieodpowiednie ułożenie maszyny powodują nieodwracalne uszkodzenia na szkle. Oczywiście są sytuacje, że nie podejmujemy się polerowania lub próba jest nieudana. Dzięki doświadczeniu, w większości przypadków jesteśmy w stanie dobrze ocenić ryzyko. Nieudane próby są nieliczne i najczęściej występują po dużym nacisku klienta na polerowanie szyb pomimo naszego ostrzeżenia o ryzyku.

Ponadto, kolejne parametry wpływające na dobranie odpowiedniego sposobu wykonania polerowania szyb i ostatecznie na jakość wykonanego działania, to: twardość szkła, wypukłość czy wklęsłość szyby, grubość szyby.

Dlaczego mówimy o próbie usunięcia rysy ze szkła? Jak pisaliśmy powyżej podstawowy parametr decydujący o końcowym efekcie polerowania szyb to głębokość rys. jest to parametr trudno mierzalny z dużą dokładnością. Szczególnie przy obiciach i wypaleniach trudno oszacować jak naprawdę głęboko sięgają uszkodzenia.

Podsumowując, tak długi wstęp do odpowiedzi na pytanie o samodzielne polerowanie szyb nie jest przypadkowy, ponieważ możliwość wykonania samodzielnego skutecznego polerowania szyby jest uzależniona od wcześniej opisanych czynników i wprost proporcjonalna do naszego doświadczenia. Ta zasada dotyczy też firm profesjonalnie zajmujących się polerowaniem szyb. Nowi pracownicy polerują płytkie rysy na środku szyb i w miarę zdobywania doświadczenie przechodzą na głębsze rysy i bliżej brzegu. Nasi mistrzowie wyprowadzają wypalenia i głębokie rysy blisko brzegu, ale w niektórych przypadkach nawet ich doświadczenie nie przeskoczy pewnych granic (czysta fizyka). Pomijając czas wykonania usługi, można samemu skutecznie wypolerować płytkie (włosowate) rysy w obszarze środkowym szyby. Podpowiadając osobom bez doświadczenia, które chcą same wykonać polerowanie szyb, na początek zalecamy nie używanie bardzo agresywnych papierów ściernych, tylko delikatniejszych past / proszków polerskich do szkła oraz uzbrojenie n się w cierpliwość. Najgorszym wrogiem jest niecierpliwość / chęć przyspieszenia, co powoduje soczewki i pękanie szyb. To co profesjonalista zrobi w godzinę sami możemy też skutecznie wypolerować, w 5 godzin. Nawet woda wypoleruje szkło czy kamień, potrzebuje tylko czasu.

Szyb polerowanie skuteczne samemu